Engelbrekt beviljas planbesked för exploatering i Finnboda

Engelbrekt Utveckling har nu fått godkänt från Nacka kommun på ansökan om att pröva gällande plan i en kommande planprocess. Bolagets önskemål är att utveckla den strandnära fastigheten med bland annat ett nytt bostadshus med 20–30 bostäder med utsikt mot Stockholms inlopp. Engelbrekt Utveckling har även föreslagit att en hiss tillgänglig för allmänheten tillkommer i och med exploatering av fastigheten. Den största lägenheten i föreslaget är en bostad om 160 kvm med 360 graders vy och utsikt över Stockholms inlopp. I och med utvecklingen av området blir även Finnboda varvsväg mer upplyst och levande vilket skapar en mer attraktiv entré till Finnboda från hamnen. Det inskickade förslaget har ritats i samarbete med välrenommerade HHL arkitekter.

– Det är en attraktiv plats med sitt läge vid vattnet, endast tre km till Stockholms innerstad och dessutom med utmärkta kommunikationer. Det är en perfekt plats att bo på med närheten till natur och stadens puls och vi ser framför oss en bred målgrupp, både kunden som vill komma från innerstaden utan att flytta för långt bort och villaägaren som vill inte längre vill hantera det arbete som en villatomt innebär. Det är den målgruppen vi vill bygga för. Säger John Hunter, Engelbrekt Utveckling.

Det är ett unikt läge med fantastiska vyer över Stockholms inlopp och Djurgården Ett stenkast från de planerade bostäderna går SL båten till Nybrokajen året om. Planändringen möjliggör en utveckling av Sicklaön och bidrar till att fastigheten blir en levande del av Finnboda varv igen. Engelbrekt Utveckling har tillsammans med HHL arkitekter lämnat förslag på ett mindre bostadshus som smälter in i den befintliga miljön.

”Vattnet, skärgårdslandskapet och kulturhistorien – allt som gör Finnboda unikt kommer samman på den här platsen. Här vill vi göra ett känsligt anpassat tillägg förankrat i platsens historia. Vårt förslag består av tre delar: en sockel byggd som en klippa, en park och en förädling av den tidigare chefsbostaden, och ett litet torn som bildar en ny silhuett mot torgrummet. Delarna blir en helhet som lyfter fram och knyter an till platsens karaktär.” Säger Andreas Hermansson, HHL arkitekter

Hiss för allmänheten

Engelbrekt Utveckling har även föreslagit att den övre delen av Henriksdals berget kopplas samman med Finnboda genom en hiss. Intentionen är att hissen ska vara tillgänglig för allmänheten, med öppettider som anpassas efter service och kollektivtrafik nere på Finnboda Varvsväg. Från höjden nås Finnboda Varvsväg idag endast genomen lång omväg runt hela området eller genom en brant trappa i södra delen av området. Med en hiss kan man tillgängliggöra både affärerna och kollektivtrafiken vid hamnen för de boende på höjden.

Det finns en lång historia

Engelbrekt Utveckling är måna om att skapa bostäder som smälter in i den befintliga miljön samtidigt som de kulturhistoriska värdena på områden beaktas. Den befintliga byggnaden på fastigheten vid namn ”Chefsbostaden” byggdes på 1830 talet som privatbostad men har låtits förfalla bortom räddning och sedan 1950 talet har byggnaden fungerat som transformatorstation. Sedan transformatorstationen avvecklades har inte byggnaden omhändertagits utan stått förorenad och oanvänd på tomten medan resterande del av hamnområdet har utvecklats. Engelbrekt Utveckling vill i och med utvecklingen av fastigheten återskapa chefsbostaden i sitt original utförande i en parkmiljö som planeras delvis ovanpå det nya bostadshuset.

Tillgängligheten till tomten och byggnaden är låg och tidigare beviljat bygglov hade privatiserat hela området. I Engelbrekt Utvecklings ansökan vill vi tillgängliggöra området i större utsträckning. Planändringen möjliggör en utveckling av Sicklaön och bidrar till att fastigheten blir en levande del av Finnboda varv igen. Säger Jessica Helldén, projektutvecklare, Engelbrekt Utveckling