Engelbrekt bygger för framtida generationer i Nacka

Engelbrekt Utveckling bygger klimatsmart förskola i Nacka kommun och tecknar 15-årigt hyresavtal med Norlandia Förskolor.

Engelbrekt kompletterar området Volten, som är under utveckling, med en förskola – Kullerbyttan – med plats för 200 barn. Förskolan har gestaltats med trä som huvudsakligt material både invändigt och utvändigt för att visuellt flätas ihop med övrig bebyggelse i Volten. Med sin runda, lekfulla form och spaljéfasad blir förskolan en kontrast mot bostäderna i området och blir ett landmärke med en tydlig egen karaktär.

Placeringen av skolbyggnaden med tillhörande gård har valts för att kunna utnyttja terrängens karaktär som en naturlig plats för lek och rörelse. Samtidigt får förskolan en separat trafikangöring från Ormingeringen, vilket bidrar till god tillgänglighet. Intill förskolan bygger Engelbrekt även 44 bostäder i radhusform med en spännande arkitektur som skapar ytterligare karaktär till omgivningen.

Norlandia Förskolor hyr i 15 år.

Norlandia Förskolor är en ledande aktör inom förskola i Sverige med flera unika koncept för livslångt lärande för barnen. Måltidskonceptet Mat med Smak har rönt stor uppmärksamhet, liksom hälsomodellen NorlandiaSkuttet i samarbete med kronprinsessparets Generation Pep.  Norlandia Förskolor kommer förhyra hela den nybyggda förskolan och har tecknat ett 15-årigt hyresavtal.

-Det ska bli väldigt roligt att etablera oss i en kommun med framtidsplaner som vill utveckla förskolan. Vi ser verkligen fram emot att med våra koncept kring mat och rörelse bidra till den utvecklingen, säger Johannes Stiigh, Sverigechef på Norlandia Förskolor.

Hög miljöprofil och höga ambitioner.

På taket på förskolan installeras en anläggning med nästan 1 000 m2 paneler med solceller. Solcellerna beräknas producera 100 000 kWh elektricitet per år, vilket motsvarar hushållsel för 50 lägenheter eller 33 000 mil med elbil. Elen från solcellerna kommer i första hand att gå till driften av byggnaden. Det kommer även installeras batterier som kan lagra el som används när solen inte lyser.

– Alla inblandade har haft höga ambitioner från dag ett, och det märks. Utgångspunkten är att förskolans konstruktion ska bidra till att ge kvarteret en känsla av välbefinnande samt skapa en trygg miljö. Vi ser fram emot att projekteringen kring förskolan utvecklas i samarbete med Norlandia Förskolor för att skapa optimala miljöer för barnens utveckling och lärande, säger Henrik Jussi-Pekka, styrelsens ordförande, Engelbrekt Utveckling.