ENGELBREKT UTVECKLING

Engelbrekt utvecklar i dagsläget samhällsfastigheter och bostäder där strävan efter att använda förnyelsebara material tillsammans med resurseffektiva lösningar bidrar till en hållbar stadsutveckling. Projekten genomförs med fokus på miljö och arkitektonisk kvalitet.

Engelbrekt har ca 500 bostäder under eller i planerad produktion, varav 180 bostäder med produktionsstart under 2021. Bolaget startades som en del av Möller och Partners koncernen för utvecklingsprojekt år 2016. Under hösten 2020 klev Anders Lönnqvist och Bob Erixon in i styrelsen för bolaget och i samband med det förvärvade dom en del av bolaget. Styrelsen som tillsammans äger en majoritet av bolaget består idag av Henrik Jussi-Pekka, Anders Lönnqvist och Bob Erixon.

Projekten genomförs med fokus på hållbarhet, miljö och arkitektonisk kvalitet.

EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Hållbarhet – både social och miljömässig – genomsyrar alla våra projekt. Med modern teknik underlättar vi vardagen, samtidigt som solceller, digital energimätning i hemmet, och andra innovationer skapar miljömedvetna bostäder med hållbarhet i fokus.

Allt vi gör präglas av hög arkitektonisk standard, kvalité, hållbarhet och trygghet. Vi tar både socialt och miljömässigt ansvar, där vår strävan efter att använda förnyelsebara material som tillsammans med resurseffektiva lösningar bidrar till en hållbar stadsutveckling.