Engelbrekt Utveckling fokuserar på återvinning i Vallastaden

Med fokus på hållbarhet kommer Engelbrekt Utveckling bidra med ännu en pusselbit till det levande området Vallastaden i Linköping. I samarbete med prisbelönta arkitektkontoret Hermansson Hiller Lundberg tar de fram bostäder som genomsyras av tekniska innovationer och resurssnåla material.

Kvarteret utvecklas med nya ögon på resursanvändning i ett livscykelperspektiv. Byggnaderna planeras utifrån tanken om att göra minsta möjliga avtryck. I ett längre perspektiv kan platsen förändras, och byggnaderna själva demonteras och flyttas eller återbrukas.

– Byggandet står för en alltför stor del av vårt koldioxidavtryck. Med det här projektet vill vi se vad som är möjligt och utmana gränserna sett till husens miljö och klimatpåverkan. Vi behöver ta vårt ansvar och sätta en ny standard kring vad vi kan uppnå, och använda den kunskapen i våra framtida byggnationer, säger John Hunter COO, Engelbrekt Utveckling

Återbruk och resursoptimering som röd tråd

Ytterväggen består helt av organiska material, alla med hög grad av demonterbarhet och återvinning eller återbruk – från fasaden av återvunnen plast och stommen av trä, till isoleringen av cellulosabaserad ekofiber.

Sedumtaket binder regnvatten och solcellspaneler låter husen producera sin egen energi. Det kommer också installeras batterier med möjlighet att lagra energin och användas efter behov.

Gröna boenden – i dubbel bemärkelse

Linköpings kommun är initiativtagare till Vallastaden som är en av Sveriges mest innovativa stadsdelar. Här flödar kreativitet och social hållbarhet som präglar hela stadsdelen. På rekordtid har 40 aktörer tillsammans byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel som bidrar till tillväxt och utvecklingen av svenskt samhällsbyggande.

Områdets växtlighet och dagvattensystem har fler funktioner: fördröjning och rening av dagvatten, grönskande gårdar och förgårdsmarker, gräs och buskar som plats för pollinering och insektsliv, och grönytan som mötesplats.

Samarbete med prisvinnande arkitekter

I bidraget för markanvisningstävlingen har Engelbrekt samarbetat med prisvinnande Arkitekterna Hermansson Hiller Lundberg som utgått från att skapa ett lätt avtryck på platsen genom resurssnåla material.

– Hållbarhet handlar om att tänka långsiktigt. De här byggnaderna gör ett lätt avtryck, och någon gång långt fram i tiden kan husen plockas isär i sina beståndsdelar och återvinnas, säger Andreas Hermansson, Hermansson Hiller Lundberg.

Arkitekterna Hermansson Hiller Lundberg har utmärkt sig i både nordiska och internationella sammanhang. Bland många andra utmärkelser har de tilldelats Design S – Swedish Design Awards och Best architect 18 Gold Award.