Trädgårdsstad gick hem i Nyköping

Engelbrekt Utveckling tar sikte på hållbarhet i planeringen av Assessorn 1 bestående av 28 hyresbostäder och ett gruppboende i Malmbryggshagen. Med känsla av den moderna trädgårdsstaden lämnades det vinnande bidraget in – ett bekvämt och enkelt boende där det finns ett genomtänkt koncept kring energiåtervinning och socialt umgänge.

Modern trädgårdsstad med gröna mötesplatser

Social samhörighet är idag en viktig faktor för att verkligen trivas i ett område. Stort fokus ligger därför på ett resurseffektivt och socialt boende med en gemensam trädgård och egna uteplatser. Målgruppen för hyreslägenheterna är åldersmässigt blandad, från unga par som ska ha sitt första gemensamma boende till ett äldre par som letar efter ett bekvämt boende när barnen har flyttat ut. Lägenhetsutformningen lämpar sig väl både som singelhushåll samt för småbarnsfamiljer i en trevlig miljö med plats för lek och umgänge i området.

Röd tråd av grönt tänk

Engelbrekt Utveckling lägger stor vikt vid arkitektonisk kvalitet och hållbarhet i byggandet. Från materialet till energiförsörjningen. Engelbrekts starka miljöprofil och innovativa tekniker går väl ihop med de orter som expanderar och utvecklas för framtiden.

– Assessorn 1 får en spännande energilösning som vi har stora förväntningar på. Solceller på alla tak driver en för området gemensam bergvärmeanläggning som kan värma upp men även kyla bostäderna. Överskottselen kan användas som hushållsel av de boende eller levereras ut på elnätet. Vi ser fram emot att samarbeta med Nyköpings kommun som även visar ett stort engagemang för att skapa förutsättningar för projektet, säger John Hunter, COO på Engelbrekt.